http://www.hjorundfjord.no/grafikk/artiklar/plakat_midtsumar.jpg

Detaljar om programmet og meir informasjon kan ein finne på

Facebook: https://www.facebook.com/events/166434056838552/,

på plakatar i nærmiljøet, eller Hjørundfjordportal og i lokalavisa veka før.