Sæbø idrettslag        

VELKOMEN TIL TRIMGRUPPA I SÆBØ IDRETTSLAG

 

-Trimgruppa har som mål å stimulere til auka fysisk aktivitet for alle.

Vi har utandørs aktivitetar frå mai til oktober, og innandørs aktivitetar i vinterhalvåret.

Vi har 24 turboksar på ulike turmål, skriv du deg i bøkene så er du med i trekkinga om flotte premiar kvar haust. (Kart finn du her)

Vi ryddar og merkar stiar og reser så du kan ferdast trygt til turmåla.

Om hausten arrangerar vi turmarsj på Elverampa og ein avslutningskveld for alle våre deltakarar. Vi er og med med på ulike tilbod på naturfestivalen. (www.naturfestivalen.no)

Styret i trimgruppa er:

Leiar: Bodil Skare mob:95906493

Skrivar: Rune Sæbønes skrivar mob 90674630

Nestleiar: Hilde Sæbønes mob 47618924

Styremedlem:Inger Lise Strand

Styremedlem: Irene Kristina Opsal Ville mob 97142033

Trimgruppa sitt styre 2018
Styret i Trimgruppa.
Fv:Rune Sæbønes, Bodil Skare,Inger Lise Strand,Hilde Sæbønes og Irene Opsal Ville 

Her finn du lista over måndagssturane for 2019, start frå oppmøtestaden

kl 18.00:

(klikk på turmålnamna for å lese artiklane som er skrevne om turane)

Dato

Turmål

Møtestad

Månd. 20.05                                Holesætra/Thereseråsa Øvste Holen
Månd. 27.05                              Olavshola /Olavsdalen Ved skiltet ved vegen på Hustad
Månd.03.06 Gunnar-råsa/Åseråsa 
Fonnvernet
Månd. 10.06 Årskogstøylen/ Høgereset Heimste Holen
Månd.17.06                                 Tua på Hustadneset      Hustadneset
Månd.24.06                               Vasstøylen/ Langhorndalen

Samkøyring frå bommen i Kvistadd.

Månd. 01.07 Stokkehornet Samkøyring frå Halsen
Månd. 08.07 Villesetra/Lønndalsmannen Ville
Månd. 15.07                     Tua på Sæbøneset
Byggefeltet, øvste svingen
Månd. 22.07 Klokkura/ Tryvatna Enden av vegen på Stokkesida
Månd. 29.07 Årskogstøylen/ Holekonevatnet Heimsteholen
Månd. 05.08 Vasstøylen/Kvamsedalsreset Samkøyring frå bommen i Kvistadd.
Månd. 12.08                           Grøthaugen
                     
 Moane
Månd. 19.08 Gunnarråsa/ Storenakken Fonnvernet
Månd. 26.08 Klokkura/ Tryvatna Enden av vegen på Stokkesida
Månd. 02.09 Eitrefjellet/Valsetheida Nedre heisestasjon
Månd. 09.09 Tua på Sæbøneset/Nedste skaret
Øvst i byggefeltet
Månd.16.09 Tua på Hustadneset    Ved hamna på Hustdneset
Månd.23.09 Olavshola /Olavsdalen Ved skiltet ved vegen på Hustad
Månd.30.09 Thereseråsa Øvste Holen
Månd.07.10 Frølandsætra Frøland

Alle turane startar frå oppmøtestaden kl 1800.

Gode sko og kle etter føre må du ha, og godt humør.

Sjekk oppdateringar på aktivitetskalenderen: www.hjorundfjord.no

VEL MØTT OG GOD TUR!

Helsing Trimgruppa i S.I.L.

 

Klikk på årstalet under for å  lese artiklane frå turane til trimgruppa det året:

2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019