Innhald

 • Føreord
 • Krigsutbodet  i 1611. Av Kjell Inge Bjørke
 • Segn, soge og stadnamn frå Viddal. Av Ivar S. Viddal
 • Mot nye heimland
 • Folketeljinga i Hjørundfjord i 1910. Av Gunnar Ellingsen
 • Hjørundfjord i 1911. Av Gunnar Ellingsen
 • Ei trist førjulshending. Av Arnfinn Standal
 • Ein skulestil for 80 år sidan. Av Arnfinn Standal
 • Gamle Bellingen og familien som budde der. Av Jarle Walseth
 • Bilete fortel om Hjørundfjord for 50 år sidan
 • Minne frå Molaupsulykka i 1971. Av Andreas Hustad
 • Molaupsulykka i 1971. Av Eli Anne Tvergrov
 • Bergingsaksjon ved Molaupsulukka. Av Svein Standal
 • Etter fonna. Av Kari Årsnes
 • 40 år etter rasulykka ved Molaupen. Av Eldbjørg Tvergrov
 • Geit og geitehald før og no. Av Jon Stennes
 • Geitehald og barnearbeid. Av Lars Kristian Norang
 • Livet på Brattheim. Av Jarle Bratheim
 • Eit ljost minne frå krigsåra. Av Randi Myrhol Vartdal
 • Skogplantinga på Klokk på 1960-talet. Av Olav Klokk
 • På morgontur i Bondalen. Av Johan Tverberg
 • Olav Brudevoll – gymnasiasten som vart folkeopplysar i Hjørundfjord. Av Torbjørn Urke
 • Det kosta meg raua. Av Sveinung Walseth
 • Dei var sanneleg ikkje umakelause. Av Leiv Øye Nordang
 • Folkelivshistorier frå Hjørundfjord. Av Bjarne Hustadnes
 • Årsrevy. Av Rune Sæbønes
 • Årsmelding
 • Rekneskap
 • Dei som skriv

 

Redaktøren av årsskiftet, Jarle Walseth, seier til hjorundfjord.no at han gjerne tek på seg oppgåva med å sende årsskriftet land og strand rundt.Ta kontakt og ting boka på e-post:  jarlewalseth@gmail.com  Eller telefon 70040131.

Prisen er Kr. 200,- og kr. 270,- inkl. frakt om du vil ha årsskriftet tilsendt.

Les meir om boka her:
http://www.hjorundfjord.no/?komponent=artikkel&handling=les&artikkel=3591

 

Du kan lese om alle årbøkene som er omtalte på Portalen ved å klikke her