Hjørundfjord kyrkje er opa sommaren på tysdagar og fredagar 18:00-21:00, delar av juni, heile juli og delar av august.
 
Avtalar utanom desse tidene må rettast:
Eldbjørg Tvergrov tlf: 91532852 eller Bjarne Hustadnes tlf: 70040057