• Føreord

 

 • Hans N. Bjerke, ein ressursperson i Lyngen 1825-1865. Av Emil J. Samuelsen og Ragnar T. Samuelsen

 

 • Ei velsigna feilskriving på korbogen i kyrkja? Av Per Urke

 

 • Hjørundfjord i 1910. Av Gunnar Ellingsen

 

 • Dagbok for 1910. Av Andreas J. Kvistad

 

 • Konfirmasjonsdagen min. Av Brit Johanne Hustad

 

 • Som 17-åring til lærarpost på Urke i 1960. Av Berit Marie Sørhøy

 

 • Det siste kommunestyret i gamle Hjørundfjord kommune. Av Jarle Walseth

 

 • Bilete fortel om Hjørundfjord for 50 år sidan

 

 • Handelsmenn på Ytre-Standal. Av Eli Anne Tvergrov

 

 • Handel på Øye. Av Per Urke

 

 • Vedhogst og lauvskogsdrift. Av Einar Standal

 

 • Per Flo - snikkar og entreprenør. Av Arnfinn Standal

 

 • Utbygging av linjenettet i Hjørundfjord. Av Magne Årseth

 

 • Erindringer fra en nær fortid. Av Dag Skogheim

 

 • Minne frå flyslaget over Hjørundfjord 16. februar 1945. Av Otilie Klokk

 

 • Preika ved fredsgudstenesta. Av Henry Slotten

 

 • Spora etter Høydalsfolket. Av Jarle Walseth

 

 • Pegarden på Skylstad. Av Stein Nupen

 

 • ”Alt måtte gjerast med handemakt”. Av Synneve Aarskog

 

 • På skule frå Stenes. Av Jon N. Stennes

 

 • Ein uheldig lisjedreng. Av Bjarne Hustadnes

 

 • Store-Per. Av Leiv Øye Nordang

 

 • Oppvekst på Viddal  på 1970- og 80-talet. Av Ingrid Palma Viddal

 

 • Framtidsdraumar og gamle minne frå den fagre Bjørke-bygda. Av Palma Irene Sandvik

 

 • Flekk – den flinke sauehunden. Av Rasmus Kvistad

 

 • Årsrevy. Av Rune Sæbønes

 

 • Årsmelding

 

 • Rekneskap

 

 • Dei som skriv

 

Redaktøren av årsskiftet, Jarle Walseth, seier til hjorundfjord.no at han gjerne tek på seg oppgåva med å sende årsskriftet land og strand rundt.Ta kontakt og ting boka på e-post:  jarlewalseth@gmail.com  Eller telefon 70040131.

Prisen er Kr. 200,- og kr. 270,- inkl. frakt om du vil ha årsskriftet tilsendt.

Les meir om boka her:
http://www.hjorundfjord.no/?komponent=artikkel&handling=les&artikkel=2735