?komponent=artikkel&handling=les&artikkel=3236

Send tinginga til denne e-postadressa:

kalender@hjorundfjord.no

Legg inn namn og adresse og talet på kalendrar som du ynskjer å få tilsendt. Merk eposten med "Hjørundfjordkalender 2011"

Du kan og tinge kalender på tlf. 920 39767 eller 916 22344 – også SMS,

Prisen er kr. 180,- pr. stk (144,- + mva). Prisen er fraktfritt tilsendt.

 

Kalendrane vert postlagt seinast dagen etter vi får inn tinginga.

 

Knut Hustad/Fred Ingar Somby

 

Les meir om Hjørundfjordkalenderen her:

- Hjørundfjordkalenderen 2011