Hjørundfjordheimen Sæbø

Hjørundfjordheimen er ein  sjukeheim og bufellesskap som ligg godt synleg ved fjorden på Sæbø. Den er ein del av den kommunale pleie og omsorgstenesta og administrerer også heimetenester for Hjørundfjordregionen.
Vi har 38 bebuarar.

Telefon: 70045750

Når sentralbordet ikkje  er ”vakta”, går telefonen til sjukeheimsavdelinga i 2. etg

 

Etter ny kommunal og administrativ omorganisering:

Seksjonsleiar Inger Liadal - Leiar for institusjonane

Sylvi Bjørlykhaug - Rådgjevar

Begge har kontor på Ørstaheimen.

Einingsleiar Ingunn Flo - Leiar for Hjørundfjordheimen og heimesjukepleia i Hjørundjorden.

I tillegg til dei ordinære ”pleieoppgåvene” er både frivillege og fast tilsette engasjerte i aktivitetar som skaper trivsel og glede i kvardagen.

 

Artikkelarkiv - Hjørundfjordheimen

Her kan du lese artiklane som er skrevne av og om Hjørundfjordheimen.
Klikk på lenkene nedanfor:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vis alle artiklar frå 2009- 2023


Nokre ressursar:

Bildeavvinner2012

Artikkel frå Møre-Nytt:
"Dalastova ved Hjørundfjordheimen" er
årets demenspris-vinner i Møre og Romsdal 2012