Hjørundfjordheimen 231209

Hjørundfjordheimen er ein  sjukeheim og bufellesskap som ligg godt synleg ved fjorden på Sæbø. (klikk på bilde for å få stor versjon)

Den er ein del av den kommunale pleie og omsorgstenesta og administrerer også heimetenester for Hjørundfjordregionen.

Vi har 38 bebuarar.

 

Telefon: 70045750

Når sentralbordet ikkje  er ”vakta”, går telefonen til sjukeheimsavdelinga i 2. etg


Bildeavvinner2012

"Dalastova ved
Hjørundfjordheimen"
er årets demenspris vinner
i Møre og Romsdal 2012

-Klikk på teksta for meir-

Etter ny kommunal og administrativ omorganisering:

Seksjonsleiar Inger Liadal - leiar for institusjonane.

Sylvi Bjørlykhaug -  rådgjevar.

Begge har kontor på Ørstaheimen. 

Einingsleiar Ingunn Flo - Leiar for Hjørundfjordheimen og heimesjukepleia i Hjørundjorden

I tillegg til dei ordinære ”pleieoppgåvene” er både frivillege og fast tilsette engasjerte i aktivitetar som skaper trivsel og glede i kvardagen.

På denne sida vil de finne ulike innslag om det som skjer på Heimen.

 

Her kan du lese artiklane som er skrevne av og om Hjørundfjordheimen

Klikk på lenkene nedanfor:

Artiklar frå 2009

Artiklar frå 2010

Artiklar frå 2011

Artiklar frå 2012

Artiklar frå 2013

Artiklar frå 2014

Artiklar frå 2015

Artiklar frå 2016

Artiklar frå 2017

Alle artiklar frå 2009 +2010 +2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017


 

Nokre ressursar:

- Hausthelsing frå Hjørundfjordheimen
- Søk på Hjørundfjordheimen