Innhald

 • Føreord
 • Tankar kring eit lite brev frå harde tider. Av Jarle Walseth
 • Hjørundfjord i 1909. Av Gunnar Ellingsen
 • Forlis under skuleskyss i 1919. Av Kjell Rønning
 • Barndomsminne frå Molaupen. Av Martin Molaup
 • Ein merkeleg skikk som var utruleg seigliva. Av Ola Norang
 • Politivedtektene for 75 år sidan
 • Fjellfolket kjem – og tragedien følgjer med. Av Lars Kristian Norang
 • Minneoppgåve for eldre. Av Jakob E. Øye
 • Hjørundfjord for 50 år sidan. Av Jarle Walseth
 • Molaup – leveveg og skulegang. Av Arne Rønning
 • Urke Fiskeoppdrett A/S. Av Nils Håndlykken
 • Handel på Hjørundfjordstranda. Av Kari Årsnes
 • Handal på Store-Standal. Av Arnfinn Standal
 • Landhandelen på Trandal. Av Sverre Måseidvåg
 • Bondalen Landhandel. Av Oddbjørg Tvergrov
 • Landhandel på Urke. Av Per Urke
 • Minne frå Viddal. Av Bertha Stokke
 • Samvirkefilialen på Viddal. Av Anna Lyshagen
 • Jodd-buda. Av Bertha Saure
 • To handelsverksemder på Bjørke. Av Kjell Inge Bjørke
 • Grønlandstur med M/S ”Skarheim”. Av Bjarne Riise
 • Frå portierar til julegardiner. Av Rolf Pedersen
 • Slik det eingong var. Av Laura Frøland
 • Årsrevy. Av Rune Sæbønes
 • Frå Hjørundfjord – årsskrifta til Hjørundfjord sogelag
 • Årsmelding
 • Rekneskap
 • Dei som skriv

Redaktøren av årsskiftet, Jarle Walseth, seier til hjorundfjord.no at han gjerne tek på seg oppgåva med å sende årsskriftet land og strand rundt.Ta kontakt og ting boka på e-post:  jarle.walseth@tussa.com  Eller telefon 70040131.

Prisen er Kr. 200,- og kr. 250,- inkl. frakt om du vil ha årsskriftet tilsendt.

Les meir om boka her:
http://www.hjorundfjord.no/?komponent=artikkel&handling=les&artikkel=2735