KYRKJEKALENDER FOR HJØRUNDFJORD SOKN 

GUDSTENESTE  2013

 www.ikyrkja.no

Dato

Kl.

 

Nattverd

Offer til

Merknad

20.jan 11.00

Familiegudsteneste v/spr. DyrholHjørundfjord Barnekor deltek

Det Norske Bibelselskap

Utdeling av Bibel til 5.klasse

03.mars 19.30
HJØRUNDFJORD KYRKJE: 03. Mars: Ung Messe spr. Rolf Dyrhol + konfirmantar.
Nattverd. Offer: Konfirmantarbeidet.

17.mars 11.00
Hjørundfjord kyrkje: 17. Mars kl. 11.00: Gudsteneste spr. Rolf Dyrhol.  
Nattverd

Offer: Kirkens SOS

Kyrkjelyden sitt årsmøte på Bedehuset etter gudstenesta

Årsmelding 2012

28.mars 20.00

Hjørundfjord kyrkje:  Nattverdsgudst. Spr. Rolf Dyrhol (skjærtorsdag)

 Nattverd

Offer: Menighetsfakultetet
31.mars 11.00 Hjørundfjord kyrkje:  Høgtidsgudsteneste ved spr. Rolf Dyrhol. Offer: Institutt for Kr. oppseding (IKO)

 

13.april 18.00 Hjørundfjord kyrkje: Lys Vaken

14.april 11.00 Hjørundfjord kyrkje:Gudst. spr. Rolf Dyrhol (Lys Vaken tek del). Offer: Håpets Senter Nattverd Offer: Håpets Senter

14.juli 20.00
Hjørundfjord kyrkje:14. Juli
kl. 20.00:21.00 Songkveld ”Matias om Matias” (Austrheim om Orheim)
4.august 11.00
 Gudsteneste ved? Vikar
Nattverd Offer:Israelsmisjonen

Opa kyrkje sommaren 2013

Tysdag og Fredag 18.00-20.00  frå  25.juni – 9.august

Avtale om visning andre tider:

Eldbjørg Tvergrov telefon 915 32852


Sommarprest

I sommar er vi så heldige å få oss
ein heilt eigen sommarprest i Ørsta.
På grunn av vakanse i stillinga i
Hjørundfjord og Storfjord har vi fått
tildelt ein student i sommarvikariat.


Ørsta kyrkjelege fellesråd, Ørsta

Telefon : 70 04 86 40 Kyrkjeverge Steinar Sætre: Telefon 70 04 86 46 Rep.frå Hjørundfjord: Ivar Svein Mo, Olav Kjell Rekkedal, vara Oddhild Haugen Øye

 

 

Gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje

er til vanleg fyrste og tredje søndag i kvar månad.

Kyrkja er open  ein halv time før gudstensta.

Organisten spelar gjennom salmane

Hjørundfjord sokneråd:

Soknerådsmedlemmar: Fung. leiar Sigve Aklestad, Olav Kjell Rekkedal, Ivar Svein Mo, Ann Helene Urkegjerde, Oddhild Haugen Øye, Gerd Sofie Langvatn

Vara: Ingvild Aambakk , Arve Svoren, Kjell Frøland, Monika Eikrem

 

Opa kyrkje sommaren 2013

Tysdag og Fredag 18.00-20.00  frå  25.juni – 9.august

Avtale om visning andre tider:

Eldbjørg Tvergrov telefon 915 32852


Soknerådsmøta

er opne for alle.

Ta kontakt om du vil melde aktuelle saker.

 

 

Informasjon om ofringane.

Lytt til kunngjeringane i gudstenesta.

Sjå også www.iKyrkja.no, kyrkjekalendar og

 preikelista i Møre Nytt og Hjørundfjordportalen.

 


Organist Marie Austrheim(i permisjon) og organist Ray Weber 411 77 868

Vikarorganist Michael Runowski for Austrheim, er på plass frå midten av Juli.

Mob.nr til Michal Runowski er: 47730253

Ta gjerne kontakt


Kyrkjekontoret i Ørsta 70048640  Ope:10.00-14.00 måndag - fredag

Presten i Hjørundfjord


Hjørundfjord sokneråd


                                      

Vel møtt til kyrkje