Riseulykka 1968

.anuarstemning_ved_trappa

19. februar 1968 tidleg om morgonen kl 06.40 løsna raset “Korsen” frå Lissjedalshornet (1310 m.o.h.). Det var nesten 400 meter breidt då det nådde dalbotnen.

17 bygningar vart heilt eller delvis rasert. I dei fem Risetuna var det 20 mennesker tilstades. 11 vart gravd ned i dei store snømengdene.

Eit eldre ektepar døydde og ein liten gut på 4 år.