Trollgjøttemannen;

Hjørundfjorden er rik på segner og historier knytta til alt det som kan vere i natur, luft og vatn langs fjord og oppe i fjella. Her var så mange merkelege formasjonar i fjell, dal og berg som det måtte vere ei forklaring på. Naturen her var krevande og folk ynskja vern.

Sagnkart

Sjå sagnkartet her:
http://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-folkeminnesamling/Sagnkart/sagnkart.html

Har du fleire segner frå din heimstad som du syns høyrer heime på kartet, send det til oss på folkeminner@ikos.uio.no 

Vi set også stor pris på om du vil dele dei med Hjørundfjordportalen direkte, så send gjerne ein epost til oss også.