Skjåstad ligg øvst i Skjåstaddalen. Her frå er det god overgang til Austefjorden i Volda over eit lågt eid cirka 150 meter over havet. Det er gjort vikingtidfunn her. Skjåstad ligg trygt for ras og dei er uten sol i 8 veker på vinteren.


Slåtten gjekk både i liene og vidt omkring i fjellsidene. Dei hadde godt med beite i dalane rundt. Dei hadde meir skog enn dei sjølv hadde trong om. Så dei selde, og det ga gode ekstrainntekter. Sætrane og kven som hadde rett til å nytte dei har vore ein jamn strid som tok form i blant anne fleire rettsaker, viser eldre dokumentasjon.

 


Sogelagsbøker

Kilde: Innbyggjarar på Hjørundfjordstranda og Hjørundfjord sogelag sine bøker & Ragnar Standal
som vert anbefalt på det varmaste!
 

Kom gjerne med supplement - skribenten er usikker på ferske fakta!