På denne sida finn du lenker som er relatert til Hjørundfjorden si historie på eit eller anna vis. 

Sogelaget

Hjørundfjord kulturvernlag
http://www.hjorundfjord.no/kulturvernlaget/

Bildearkiv