aklestad
 Aklestad

Aklestad og Frøland (nordsida) ligg cirka 150 meter over havet.

Frøland er mest sannsynleg ein mellomaldergard. Dette var opprinneleg ein av hovedgardene i Bondalen.

Frøland (Frøyland) var sjølvaste prestegarden i Hjørundfjord i meir enn hundre år, men det er usikkert om det har stått ei kyrkje her. Det er funn frå eldre jernalder, og eldre namn frå staden kan tilseie at Frøland også har vore tingstad. Nede ved vegen mellom Frøland og fram til neste gard Myrhol ligg grendahuset i Bondalen. Her ligg også "Plattingen" som var vide kjend for gode dansetilstelningar til ut på slutten av 1990-tallet.

froland
 Frøland

 

 

 


Aktuelle lenker:

 


Sogelagsbøker

Her kan vere fleire feil. Sei frå om du ser nåke som må rettast opp!

Kjelde: I hovudsak 
Hjørundfjord sogelag
sine bøker & Ragnar Standal sine bøker
Dei bør du få med deg om du er interessert i fjorden her!