Sæbøvika strekkjer seg frå Sæbøneset i nord, inn mot aust til Sæbø og ut att til Hustadneset på neset i sør.

Før i gamle dager kunne det fryse til her. I dag eit av dei rolegaste partia av Hjørundfjorden.