Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Ny brukar

Logg inn med sosiale medier

Den enklaste måten å registrere seg på er ved å bruke knappane under og bruke ein konto på sosiale medier.

... eller fyll ut registreringsskjemaet

Du kan også nytte dette registreringsskjemaet for å opprette ein brukar på portalen. Når du er har fylt ut og sendt inn skjemaet får du ein e-post frå oss der du må bekrefte registreringa. Du får ikkje logga inn før du har bekrefta registreringa via lenka i e-posten.

 

Med å registrere deg godtek du at Hjørundfjordportalen fritt disponerar stoff du legg inn.