Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Ytre-Urke" som stikkord

Per Urke

09.07.2009

Å bu i klyngetunet på Ytre-Urke

Det er kort avstand mellom naboane i eit klyngetun. På mange måtar er det praktisk når det gjeld å finne enkle løysingar for felletiltaka. Etter kvart som utskiftingane kom, vart klyngetuna borte. Men på Ytre Urke har det aldri vore ei slik utskifting. Fem gardar høyrer med under Ytre-Urke. Tre av tuna ligg i tett klynge.

Les heile

[1 kommentar]