Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Urke" som stikkord

Knut Riise

11.01.2013

Siste bil over Urke fergekai

Det er mange år sia fergekaia på Urke vart flytta til Lekneset.
Men eg kom over ein konvolutt der det står: Siste bil over Urke fergekai. Sjølvsagt Anders Hustadnes som er fotograf.

Les heile

[6 kommentarar]

Hermod Velle

02.11.2010

Når enden er god..........

Siste kapittel i historia om dei bortkomne sauene vart skrive sist laurdag. Endeleg lukkast vi å finne desse sauene som har leika katt og mus med oss i heile haust. På over 855 m.o.h. i Sykkylvsdalen openberra dette fantastiske synet seg - det var nesten ikkje til å tru!

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

12.02.2010

"Det var ein gong .... "

Gamle album kan hente fram minne og då er det ikkje så dumt å starte som eventyra:"Det var ein gong...o.s.b."

Det er mest som eit eventyr å vere vitne til utviklinga av ferjetrafikken, eller kanskje helst UTSTYRET som vart brukt til å ferje bilar og folk.

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

09.07.2009

Å bu i klyngetunet på Ytre-Urke

Det er kort avstand mellom naboane i eit klyngetun. På mange måtar er det praktisk når det gjeld å finne enkle løysingar for felletiltaka. Etter kvart som utskiftingane kom, vart klyngetuna borte. Men på Ytre Urke har det aldri vore ei slik utskifting. Fem gardar høyrer med under Ytre-Urke. Tre av tuna ligg i tett klynge.

Les heile

[1 kommentar]

Per Urke

24.03.2009

Bygg gondolheis til Saksa og djupvasskai på Urke

Det trengst eit krafttak for Hjørundfjord for å legge til rette for auka turisme. Å bygge gondolheis til Saksa og ei djupvasskai på Urke ville bli eit gigantsteg for å stimulere livskrafta for lokalsamfunna og regionen. Tiltaka er aktualisert gjennom diskusjonen om tunnel Velledalen - Urke - Viddal og vyer som formannskapet i Ørsta kommune nyleg drøfta.

Les heile

[33 kommentarar]

Kåre Myklebust

12.12.2008

Julefest/ Hjortefest på Urke

Også denne jula vert det kombinert julefest/ hjortefest på Urke 3. juledag. Utanom god mat blir det sosialt samvær utover kvelden og vi håper at mange finn vegen til Grendahuset denne kvelden.

Les heile

Per Urke

12.08.2008

URKE-HELGA - vel blåst

URKE-HELGA er i boks gjennom eit vellykka arrangement fredag, laurdag og søndag, 8. - 10. august. Fire aktivitetstilbod på laurdag, hyggeleg samling på Grendahuset om kveldane og rikeleg tid til samtale og mindre treff alle dagane, samla omlag 250.

Les heile

Per Urke

04.08.2008

URKE-HELGA står for døra

Komande helg, 8., 9. og 10. august, møtest vi på Urke. Ferietida er på hell og dette kan bli eit hyggeleg punktum for ein sommar av gamlesorten med sol og varme. Håper det varer nokre dagar til... Vi vil på nytt minne om at du er velkomen til Urke!

Les heile