Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Tua /Tingstova" som stikkord

Perry Bjørke

15.10.2008

Vedlikehald av Tua og Tingstova

Nå er det 20 år siden vi hadde dugnad på Tua og Tingstova
Eldsjela den gang var Ragnar Standal
Mange andre eldsjeler var også med den gang.
Takk til dei som da var med.
Nå treng Tua og Tingstova på nytt vedlikehald.
Mykje har endra seg på 20 år og det er etter kvart en del å ta tak i når det gjeld vedlikehald.
Les meir på innhald.

Les heile