Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Torvtekkjarkurs" som stikkord

Ivar Svein Mo

20.03.2010

Årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag 2010

Sundag 21.mars vert det årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag
kl 17 på Grendahuset i Bondalen.I tillegg til årsmøtesaker kjem journalist og forfattar Svein Åm, han vil syne bilete, film og fortelje om villaksfisket i Bondalen då fiskarane stod side om side ved elvebredden. Alle er velkomene også ikkje medlemmar..

Nyhende er no oppdatert med årsmelding!

Bilde th.: Eit heilt vanleg syn i 60-70 åra med laksar på 10-15kilo.

Les heile

[3 kommentarar]

Ivar Svein Mo

05.10.2009

Eit historisk torvtak er på plass

Bakkestove på Åkre på Bjørke har no fått nytt torvtak med berre materialer frå naturen. 15 nemingar har vore i arbeid 4 dagar for å utføre arbeidet, og huset skal no brukast som eit skuleeksempel på korleis tradisjonen med never og torv har vorte utført oppgjennom tidene…
Bilde th.viser Den gamle røykstova.Bakkedalen og Russadalen i bakgrunnen.

Les heile

[6 kommentarar]

Ivar Svein Mo

20.09.2009

Kurs i taktekkjing med never og torv

Komande veke vert det halde kurs i never og torvtekkjing på Åkre på Bjørke.Og huset som skal få nytt og fagmessig pålagt torvtak, er den gamle freda røykstova i Bakketunet som er under restaurering av Riksantikvaren.
Bilde th. Åkre på Bjørke. Bakketunet til venstre

Les heile