Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Statsbudsjettet for 2009" som stikkord

Perry Bjørke

13.10.2008

Det blir ikkje fritak frå moms til dei frivillige laga .

Regjeringen ga ikkje dei frivillige laga fritak for moms i
Statsbudsjettet for 2009.
Momssaka er utsatt ennå ei stund.
Dette er beklagelig når regjeringa har lova å få dette
på plass heilt i frå den dagen dei laga Soria Moria-erklæringen.
Mange lag kunne ha spart 10000-30000 i moms og dei kunne heller ha brukt pengene på barn og unge sine aktiviteter.
Takk til alle dei som har kjempa med denne saka.
Stå på vidare.
Les meir på linken til frivillighetnorge.

Les heile