Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Reguleringsplanar for Sæbø sentrum" som stikkord

Rune Sæbønes

22.09.2011

Sæbø skal få gatenamn

Sæbø skal få gatenamn. Og folk sjølve skal få medverke i namnsetjinga, melder www.morenytt.no. Les om saka her:

http://www.morenytt.no/nyheiter/article229545.ece

Les heile

[13 kommentarar]

Ole Martin Myklebust

12.02.2009

Reviderte teikningar

Etter å ha sett gode innspel frå Per Stein her på Portalen tidlegare i veka og frå Bjarne i Møre Nytt i dag vart eg inspirert til å leggje inn nokre endringar i dei teikningane som eg tidlegare er lagd ut her på Portalen. Vi har og fått tilsendt eit nytt utkast frå Vegvesenet ift. ei alternativ plassering i Sandvika som eg har laga nokre illustrasjonar på.

Les heile

[19 kommentarar]

Knut Riise

11.02.2009

Reguleringskart for Sæbø

Det er no litt gale å gøyme vekk planen, eller rettare sagt halve planen. Her er i alle fall heile reguleringsplanen.Nils Taklo opplyser om at dette ikkje er gjeldande reguleringsplan. Den som gjeld for riksvegen er frå 1997 og der er riksvegen teikna inn ned mot sjøen på nordsida av Hjørundfjordheimen, der branngarasjen ligg. Vidare går den mellom Bellingen og FK lageret.

Den planen som her er presentert er eit forslag til reguleringsplan. Ei slik regulering tek vel også tid?

Les heile

[16 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

07.10.2008

Prestegardsmarka vert regulert til bustadføremål.

Opplysningsvesenets fond (Ovf), som tiltakshavar, gjennom AG Plan og Arkitektur AS varsler om at det vert sett igong reguleringsplan over delar av eigedommen til prestegarden på Sæbø til bustadføremål...

Bilete th. prestegardsmarka på Sæbø nord for kyrkja/gravplassen - aug.08

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Hustad

05.04.2008

Fyrste reguleringskartet

Bjarne Hustadnes har liggande fyrste reguleringskartet for Sæbø. Det er frå 1943. Under kan du få sjå dette kartet og artikkelen som Bjarne har skreve om dette. Til høgre foto av Sæbø frå 1930 åra.

Les heile

[3 kommentarar]

Rune Sæbønes

21.12.2006

Er dette "nye" Sæbø?

Sæbø sentrum skal fornyast. Det er eit av hovudmåla til bygdemobiliseringa. Korleis skal så sentrum sjå ut? Styringsgruppa for Hjørundfjorden bygdemobilisering sin visjon kan du lese om i denne saka.

Les heile

[9 kommentarar]

Rune Sæbønes

19.12.2006

Ein halv million kroner til Sæbø sentrum

Ørsta kommunestyre har løyvd ein halv million kroner til investeringar i Sæbø sentrum komande år. Det vart avgjort under budsjetthandsaminga tysdag (i dag). Leiar i Hjørundfjorden bygdemobilisering, Ivar Svein Mo, er strålande nøgd.

Les heile

[2 kommentarar]

Rune Sæbønes

22.11.2006

Kapteinskvia kan verte ei perle -

Kapteinskvia kan verte ei perle i løpet av det komande året. Det er sett i gang ein prosess som kan gjere Kapteinskvia til eit flott friluftsområde. Hjørundfjorden bygdemobilisering og Sæbø grendelag er saman om prosjektet.

Les heile

[2 kommentarar]

Tor Eirik Trandal

14.11.2006

Bygda har teke grep om eiga utvikling !

Hjørundfjorden Bygdemoblisering er godt i gong og vil ha mange oppgåver framover.Vil du ha informasjon kva vi har gjordt og vil gjere framover, så kan du lese her...
Bilete til høgre er utsikt innover i Storfjorden.Du ser Urke Skår og Leira.(foto Bernt Arve Hustad)

Les heile

[2 kommentarar]