Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Ras" som stikkord

Tor Eirik Trandal

06.05.2018

Steinras mellom Høydalen og Standal

Seint laurdags kveld gjekk det eit større steinras i området mellom Høydalen og Standal ved Sylvkallen. Fortsatt ligg det mykje lausmasser og større stein i fjellsida som kjem ned med jamne mellomrom. Vil oppmode folk som er ute i båt at dei held seg unna dette området.

Les heile

Cecilie Rørstad

17.03.2010

Fv.41 Bjørke -Bueide opna att

Fv. 41 Bjørke - Bueide er opna for trafikk etter å ha vore stengd sidan måndag kveld, på grunn av rasfaren frå Skitnefonna. Det ser ut til at vegen vil verte nattestengd til kvelden. Er no usikker på nøyaktig stengingstidspunkt.
Strekninga Leira - Viddal er framleis stengd.

Les heile

[1 kommentar]