Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Portalarbeid" som stikkord

Ivar Svein Mo

01.04.2008

Portalarbeid er ikkje bygdemobilisering!

Kvart år sender Hjørundfjord bygdemobilisering inn rekneskap og årsmelding til fylkesmannen for godkjenning av arbeidet som er gjort gjennom året. Dette er gjort i år også og Hjørundfjordportalen har fått merksemd ....

Les heile

[4 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

11.03.2008

Prisutdeling av "Årets reportasjar"

På søndag 9.mars vart premien til "Årets reportasje Folk og samfunn" –”Årets reportasje Åpen klasse”-”Årets reportasje Fjell og Natur”–Årets reportasje Reisebrev og turopplevingar, delt ut:

Les heile

Alf Ole Aarseth

16.02.2008

Årets reportasjar i 2007 !

Kven sigra i kåringa om fjorårets beste reportasjar her på Portalen ?

Kva for 10 artiklar vart nominerte i dei 4 ulike kategoriane, og kven av skribentane havna på "pallen" ?

Her får du svaret

Les heile

[8 kommentarar]

Alf Ole Aarseth

15.02.2008

Jury kårar årets reportasjar frå 2007

Sidan det kom inn veldig få stemmer på kåring av dei beste artiklane på Hjørundfjordportalen frå 2007, fann styringsgruppa i Hjørundfjorden Bygdemobilisering ut at måten å gjere det på var å danne ein uavhengig jury som kunne ta denne oppgåva.
Då underteikna fekk førespurnad frå styringsgruppa om å være juryleiar var eg ikkje sein om å takke ja ! Eg fekk då i oppgåve å setje saman ein jury som saman skulle foreta denne kåringa på ein balansert og truverdig måte. Her kjem ein presentasjon av jurymedlemane , og litt bakgrunnstoff om korleis kåringa er lagt opp og vert gjennomførd.

Les heile

Ivar Svein Mo

23.01.2008

Datakurset andre pulje har starta.

I går kveld tysdag kl. 19.00 - 22.januar, starta Anders Roald fyrste kvelden, til andre pulje i datakursa til Hjørundfjord bygdemobilisering. Kursstad Sæbø skule.

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

03.01.2008

Årets reportasje 2007

Det har vore mange gode reportasjar/innlegg på portalen i 2007, og fleire ynskjer vi å få i 2008. For å motivere til nettopp dette og for å lokke fram nye skrivelystne som vil vere med å lage portal, vil vi kåre den beste reportasjen dette året.
Bilete t.h er 1.nyttårsdag 2008

Les heile

[6 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

23.12.2007

Vi premierer vinnarane av julekalendaren 2007.

24.desember kjem med stormskritt og nissekonkurransen skal kåre ein vinnar. Vi har lova fine premiar og det skal det verte.
Nissemakaren Kjell-Johan(th), er no komen til dalen og vil ha hovudsete på Kvia på Årset no framover.

Les heile

Knut Hustad

16.12.2007

Datakurs

Rett over nyttår startar endeleg datakurset for nybyrjarar på Sæbø skule. Det er Anders Roald(t.h.) som vert kursleiar. Og kurset vert slett ikkje kostbart...

Les heile

[1 kommentar]

Hjørundfjordportalen Administrator

25.08.2007

Køyr valkamp på hjorundfjord.no

Hjørundfjordportalen inviterer med dette dei politiske partia til å kome med innlegg på hjorundfjord.no. Vi ynskjer særleg at partia skriv om hjørundfjord-saker, men vi er såpass utoverretta at vi ser at saker som gagnar Ørsta og regionen, også gagnar oss.

Les heile

[2 kommentarar]

Rune Sæbønes

01.09.2006

hjorundfjord.no på plass på Sagafjord

hjorundfjord.no har starta det uformelle møtet på Hotell Sagafjord. Til no er det ganske få som har møtt, og vi har utsett den generelle informasjonen om portaln til kl. 21.10. Denne saka vert fortløpande oppdatert.

Les heile

[2 kommentarar]

Rune Sæbønes

30.08.2006

hjorundfjord.no på Sagafjord

Fredag kveld kjem hjorundfjord.no ut frå datamaskinen, og viser seg på Sagafjord Hotell på Sæbø. Der ynskjer vi å møte bygdefolk og alle brukarane av Hjørundfjordportalen. Vi tek i mot tips og råd om arbeidet med hjorundfjord.no vidare.

Les heile

[1 kommentar]

Rune Sæbønes

13.07.2006

Milepåle for hjorundfjord.no

For første gong fekk Hjørundfjordportalen, hjorundfjord.no, over hundre treff i løpet av eit døger den 12. juli (104). Det viser at hjorundfjord.no er i ferd med å verte lagt merke til, og det er ikkje noko som gler oss som styrer med portalen meir.

Les heile

[4 kommentarar]