Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Paintball" som stikkord

Tor Eirik Trandal

27.09.2006

Fritidsbruken på Sæbø

Når elevane på Sæbø-skule ikkje er på skulen, sit dei som regel ikkje i ro. Dei er ute og gjer aktivitetar som fotball, bading, handball, sykling og nokre held seg jamvel i form ved å jogge. Som oftast er ballbingen staden dei fleste samlast…

Tekst/foto: Sara Konstanse

Les heile

[10 kommentarar]