Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Oppdrett" som stikkord

Hjørundfjordportalen Administrator

16.03.2007

Bygdemobiliseringa seier nei til oppdrett

Hjørundfjord bygdemobilisering seier nei til sjøbasert fiskeoppdrett i Hjørundfjorden i sin merknad til kystsoneplanen. Bygdemobiliseringa legg elles vekt på at landbruket framleis må ha vekstvilkår.

Les heile

Rune Sæbønes

03.02.2007

Oppdrett på Molaupen

Festøy Fiskeoppdrett AS har søkt om konsesjon til å drive oppdrett av torsk utanfor Molaupen. Ørsta kommune likar ikkje ideen, og har bedt Fiskeridirektoretet om å avvente handsaminga til kystsoneplanen har gått igjennom kommunestyret i Ørsta.

Les heile

[26 kommentarar]

Helge Strand

09.01.2007

Protestaksjon mot lakseoppdrett i Hjørundfjorden

Hjørundfjorden må vere oppdrettfri sone. Bli med på aksjonen mot lakseoppdrett i Hjørundfjorden. Med å klikke på les meir, får du meir informasjon om aksjonen.

NB! Etter artikkelen kan de via link gå direkte til Ørsta kommune og protestere med bruk av ein ferdig skrive protest. Eller legge inn ein kommentar sjølve.

MERK DYKK!
Ei e-mail adresse kan nyttast av fleire personar berre de nyttar namnet dykkar. Alle vil verte registrerte som "protesterande."
Greitt å vite i familiar t.d med mange personar og berre ei e-mail adresse!

Les heile

[27 kommentarar]