Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Ny reguleringsplan" som stikkord

Cecilie Rørstad

21.12.2008

Jettegryta på Bjørke

I samband med funnet av ei jettegryte i tunnelpåhogget på Bjørke vert det no vurdert om det er mogleg å justere tunnelpåhogget for å bevare jettegryta. Her er det ei fagleg vurdering som må liggje til grunn for kva som er forsvarleg og ikkje minst gjennomførbart.
Bilde th:
NerSaure,Bjørke og Finnes 23.7.06. Tunellinslaget viser med raudt.Foto Even K.Holte

Les heile

[2 kommentarar]

Ivar Svein Mo

06.03.2008

Ny reguleringsplan Bjørke- Leira

3.gongs utlysing av reguleringsplan fylkesveg 41 Bjørke-Leira, rassikring – Høyring

Då det har kome fram nye opplysningar etter at planen låg ute til offentleg ettersyn i tida 9.juli til 20.august 2007, har Statens vegvesen i samarbeid med Ørsta kommune valt å utarbeide ein ny revidert reguleringsplan for fylkesveg 41, ny rassikker veg mellom Bjørke og Leira.
Kartet t.h. viser tunnelen gjennom Kamben.

Les heile

[2 kommentarar]