Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Legekontoret" som stikkord

Hjørundfjordportalen Administrator

11.02.2009

Legestillingane utlyste

Ørsta kommune har no lyst ut legestillingane med utsett søknadsfrist for Hjørundfjorden og Vartdal, får hjorundfjord.no opplyst med helseleiar Frode Urke i dag. Stillingsannonsa er å finne på sidene til "Tidsskrift for den norske legeforening" Sjå annonsa her på portalen...

Bilde th. er frå Kvistadkjeringane aug.08.Til høgre ser ein Urke.

Les heile

Knut Hustad

20.01.2009

TV 2 tek legesaka

Det er ikkje lenger berre i Hjørundfjorden at legesaka vekkjer interesse. I dag, tysdag, var TV 2 med Arill Riise i spissen, med lege Bruno Hame og skyssbåtførar Oddvar Olsen til Bjørke...

"Legesaka" vart sendt på TV 2 laurdagskvelden. Saka kan du sjå på TV 2 Sumom - om du vil betale. Du kan evt. starte her: http://webtv.tv2.no/webtv/?progId=284102&itemId=303009
Så kan du søke t.d. på "Hjørundfjord"...

Les heile

[24 kommentarar]

Knut Hustad

13.01.2009

Godt over 700 underskrifter

- Storm i eit vassglas, seier ordførar Gudny Fagerhol om hjørundfjordingane sin reaksjon på at Ørsta kommune no vil flytte dein einaste legestillinga i fjorden til Ørsta sentrum. Kva ordføraren seier når aksjonsleiar Marit Riise Olsen(t.h.) overrekkjer henne over 800 protestunderskrifter onsdag, er enno uvisst...

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

12.01.2009

Senterpartiet sender brev

No er det Senterpartiet som reagerer på at legestillinga i Hjørundfjorden ser ut til å verte lagt ned utan politisk handsaming og skriv brev til ordføraren...(Foto: Ola Perry Saure)

Les heile

[3 kommentarar]

Knut Hustad

07.01.2009

Kommunelege Bruno Hame sluttar

Hame har sagt opp stillinga som kommunlege og ca. 1. juli har han sin siste arbeidsdag i Hjørundfjorden. Men stillinga hans er allereie lyst ut av Ørsta kommune - med arbeidsstad Ørsta sentrum...

Les heile

[26 kommentarar]