Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Lakseeventyret" som stikkord

Ivar Svein Mo

20.03.2010

Årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag 2010

Sundag 21.mars vert det årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag
kl 17 på Grendahuset i Bondalen.I tillegg til årsmøtesaker kjem journalist og forfattar Svein Åm, han vil syne bilete, film og fortelje om villaksfisket i Bondalen då fiskarane stod side om side ved elvebredden. Alle er velkomene også ikkje medlemmar..

Nyhende er no oppdatert med årsmelding!

Bilde th.: Eit heilt vanleg syn i 60-70 åra med laksar på 10-15kilo.

Les heile

[3 kommentarar]

Knut Hustad

20.12.2009

"Lakseeventyret" får støtte

"Lakseeventyret" får fram kulturhistorisk dokumentasjon som kan kaste lys over villaksen sin lagnad, seier Norsk kulturråd og gjev samstundes kr. 20.000,- i støtte til bokprosjektet. Forfattar Svein Aam (foto til høgre) gler seg over dette og snart reiser han til ein stor nasjonal laksekonferanse...

Les heile