Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Kulturvernlaget" som stikkord

Tor Eirik Trandal

15.04.2018

Årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag

Sundag 22.april vert det årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag på Dampskipsekspedisjonen i gamle kommunehuset på Sæbø. Det er sett opp båt frå Bjørke ein halvtime før møtestart. Vi spanderer kaffi og noko attåt. Loddsal for å dekkje utgiftene.

Les heile

Alexander Riise Olsen

15.02.2015

Hjørundfjordutstilling 2015.

Hjørundfjord Sogelag og Hjørundfjord Kulturvernlag ynskjer til Hjørundfjorddagane 2015, i høve 70-års jubileet for freden, å lage ei utstilling om krigsåra 1940 - 1945 slik dei var i Hjørundfjorden.

Les heile

Bodil Skare

17.10.2013

Kan du vere med på dugnad , laurdag?

Laurdag 19 oktober vert det dugnad på Ellingsgardfjøsen i Kvistaddalen.
Bordkledning skal spikrast på før vinteren og dette kan vere kjapt gjort dersom vi vert ein gjeng...

Bilde er teke av fjøsen i 0ktober 2012

Les heile

[1 kommentar]

Ivar Svein Mo

26.08.2010

Kulturvandring på Trandal.

Fyrstkomande sundag byd Hjørundfjord Kulturvernlag inn til den årlege kulturvandringa i Hjørundfjorden. I år skal den vere på Trandal, frå Nes til Rønning.

Bilde th.: Nes på Trandal i Hjørundfjorden

Les heile

Ivar Svein Mo

20.03.2010

Årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag 2010

Sundag 21.mars vert det årsmøte i Hjørundfjord kulturvernlag
kl 17 på Grendahuset i Bondalen.I tillegg til årsmøtesaker kjem journalist og forfattar Svein Åm, han vil syne bilete, film og fortelje om villaksfisket i Bondalen då fiskarane stod side om side ved elvebredden. Alle er velkomene også ikkje medlemmar..

Nyhende er no oppdatert med årsmelding!

Bilde th.: Eit heilt vanleg syn i 60-70 åra med laksar på 10-15kilo.

Les heile

[3 kommentarar]

Ivar Svein Mo

31.08.2009

Kulturvandring 09. Valset - Ville

Søndag 16.august 09 var det den tradisjonelle kulturvandringa i Hjørundfjorden. Tradisjonen er helga før skulestart og i år skulle me få lære om kulturminna i fremste Bondalen eller meir konkret; på gamlevegen mellom Valset og Ville. Vi som har vore med nokre år har med glede sett at utviklinga har gått mot at fleire og fleire yngre møter opp på denne interessante dagen i året og dei får med seg eit minne for livet…
Bilde th.Signy Rekkedal Ryste fortel

Les heile

[1 kommentar]

Hjørundfjordportalen Administrator

23.08.2008

Skår opplevde ei folkevandring..

Sist søndag den 17.august, var det Skår som fekk den årlege kulturvandringa som Hjørundfjord Sogelag og Hjørundfjord kulturvernlag står bak. Dagen kom med strålande vèr og det heile var ei folkevandring som Skår kanskje ikkje tidlegare har opplevd.Hjørundfjordingen Torbjørn Urke var sjølvsagt tilstades, og vår lokalavis Møre Nytt hadde hyra han til å lage eit tosides oppslag i avisa. Artikkelen med tekst og foto har han no gitt løyve til å bruke her hos oss.Til glede for dei som ikkje las avisa denne dagen...
Bilete th. er då folkemengda kjem i land på Skår søndag.

Les heile

[2 kommentarar]

Per Urke

30.08.2007

Kulturvandringa på Stenes

Hjørundfjord Sogelag og Kulturvernelaget avvikla si årlege kulturvandring til gardane på Stenes ved Norangsfjorden 19. august. 150 møtte og det vart trangt og triveleg...

Les heile

[4 kommentarar]