Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Kulturvandring" som stikkord

Ivar Svein Mo

26.08.2010

Kulturvandring på Trandal.

Fyrstkomande sundag byd Hjørundfjord Kulturvernlag inn til den årlege kulturvandringa i Hjørundfjorden. I år skal den vere på Trandal, frå Nes til Rønning.

Bilde th.: Nes på Trandal i Hjørundfjorden

Les heile

Ivar Svein Mo

31.08.2009

Kulturvandring 09. Valset - Ville

Søndag 16.august 09 var det den tradisjonelle kulturvandringa i Hjørundfjorden. Tradisjonen er helga før skulestart og i år skulle me få lære om kulturminna i fremste Bondalen eller meir konkret; på gamlevegen mellom Valset og Ville. Vi som har vore med nokre år har med glede sett at utviklinga har gått mot at fleire og fleire yngre møter opp på denne interessante dagen i året og dei får med seg eit minne for livet…
Bilde th.Signy Rekkedal Ryste fortel

Les heile

[1 kommentar]

Hjørundfjordportalen Administrator

11.08.2009

KULTURVANDRING I BONDALEN

Komande søndag, 16.aug. kl.12.00, inviterar Hjørundfjord sogelag til årleg kulturvandring i Hjørundfjorden. Det er Bondalen som stend for tur i år, og vandringa går på gamlevegen frå Valset til Ville.

Gamlevegen frå Valset til Ville. (foto Kari Stokke)

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

23.08.2008

Skår opplevde ei folkevandring..

Sist søndag den 17.august, var det Skår som fekk den årlege kulturvandringa som Hjørundfjord Sogelag og Hjørundfjord kulturvernlag står bak. Dagen kom med strålande vèr og det heile var ei folkevandring som Skår kanskje ikkje tidlegare har opplevd.Hjørundfjordingen Torbjørn Urke var sjølvsagt tilstades, og vår lokalavis Møre Nytt hadde hyra han til å lage eit tosides oppslag i avisa. Artikkelen med tekst og foto har han no gitt løyve til å bruke her hos oss.Til glede for dei som ikkje las avisa denne dagen...
Bilete th. er då folkemengda kjem i land på Skår søndag.

Les heile

[2 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

14.08.2008

KULTURVANDRING PÅ SKÅR.

Fyrstkomande sundag den 17.august er det kulturvandring på den veglause bygda Skår i Hjørundfjorden, der det berre er to fastbuande att. Dette har ikkje vore slik tidlegare, der geitehald, fiske og til og med industri har prega kvardagen. Dette kan du få høyre meir om ved å delta i kulturvandringa..
Bilete th. er frå Flatneset sommaren 08 og viser Skår.

Les heile

[4 kommentarar]

Per Urke

30.08.2007

Kulturvandringa på Stenes

Hjørundfjord Sogelag og Kulturvernelaget avvikla si årlege kulturvandring til gardane på Stenes ved Norangsfjorden 19. august. 150 møtte og det vart trangt og triveleg...

Les heile

[4 kommentarar]