Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Julemesse" som stikkord

Kari Stokke

06.10.2018

Julemesse søndag 25. november

Søndag 25. november kl. 13.00 - 17.00 vert det julemesse på Sæbø bedehus.
Avtale er gjort med mange flinke utstillerar, så her vert det gode høve til å kjøpe flotte julegåver.
I kjellarstova vert det kafé med brennsnut og gode kaker.

Les heile

Kari Stokke

19.11.2016

Julemesse på Sæbø 20. november

Søndag 20. november, kl. 13.00 - 17.00, er det igjen tid for julemesse på bedehuset på Sæbø.

I salane oppe vert det eit variert utval flott handverk og nede i kjellarstova finn du kafé med salg av rømmegraut, karbonadesmørbrød, gode kaker og kaffi.

Utstillerane gir kvar si sjølvlaga gåve til eit lotteri til inntekt for bedehuset. Lodd kan kjøpast ved inngongen til salane oppe.

Les heile

Kari Stokke

17.11.2015

Julemesse på Sæbø 22. november

Søndag 22. november er det igjen tid for julemesse på bedehuset på Sæbø.

I salane oppe vert det salg av kunst og handverk og nede i kjellarstova vert det kafé med salg av gode kaker og brennsnut.

Utstillerane gir kvar si sjølvlaga gåve til eit lotteri til inntekt for bedehuset. Lodd kan kjøpast ved inngongen til salane oppe.

Les heile

Kari Stokke

10.09.2013

Julemesse på Sæbø

Søndag 24. november vert det julemesse på Sæbø bedehus.
Hald av dagen allereie no, her vil du finne mykje flott å nytte som julegåver til kjende og kjære.

Les heile

Kari Stokke

26.11.2012

Vellukka julemesse

Det er spennande å prøve seg på nye arrangement.
Ekstra spennande vert det når det samtidig pågår cup-finale i Oslo med finalist frå nabokommunen, balletskulen har ei stor framsyning og det skal spelast handballkampar i aldersbestemte klassar heile dagen.
Men folk strøymde til Julemessa på bedehuset på Sæbø og salet starta allereie før vi offisielt hadde opna.

Les heile