Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Juleandakta" som stikkord

Knut Hustad

24.12.2008

Nachspiel

- Å kor vi pratar og pratar, men pratar vi verkeleg om det som jula har med seg?

I år er det soknepresten vår, Kåre Øygard (foto til høgre), som har vore så snill å skrive juleandakta til Hjørundfjordportalen...

Les heile

Knut Hustad

24.12.2007

Må det vere snø og kuldegrader for å vere jul?

Ottar Berge var sokneprest i Hjørundfjorden frå 1971 til 1977. Deretter vart han tilsett ved Høgskulen i Volda som amanuensis i praktisk-kyrkjelege fag. Sommaren 2003 vart han offisielt pensjonist, men han har framleis seniorkontor ved HIV og i januar kjem han ut med bok -"Åndene og Ånden". Likevel har han fått tid til å skrive juleandakta til oss. På fotoet ser vi Ottar Berge til høgre og kona Reidun Vigestad Berge til venstre på ein tur dei nyleg hadde på Skårasalen.

Les heile

Knut Hustad

23.12.2006

"Oss er en evig frelser født!"

Solveig og Arne Svilosen var frå 1977 til 1987 presteparet i Hjørundfjord (foto til høgre). I dag er dei to busett på Lillehammer og Arne er feltprost i Forsvaret. Det gler oss mykje at Arne har sendt oss brukarar av Hjørundfjordportalen ei helsing og andakt der han minner oss m.a. på at jul er høgtid og at jula sitt kristne sentrum er at Gud vart menneske...

Les heile

[2 kommentarar]