Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Jettegryte" som stikkord

Cecilie Rørstad

21.12.2008

Jettegryta på Bjørke

I samband med funnet av ei jettegryte i tunnelpåhogget på Bjørke vert det no vurdert om det er mogleg å justere tunnelpåhogget for å bevare jettegryta. Her er det ei fagleg vurdering som må liggje til grunn for kva som er forsvarleg og ikkje minst gjennomførbart.
Bilde th:
NerSaure,Bjørke og Finnes 23.7.06. Tunellinslaget viser med raudt.Foto Even K.Holte

Les heile

[2 kommentarar]

Perry Bjørke

21.12.2008

Jettegryte funne på Bjørke

I dag fekk anleggsarbeiderne som jobber med tunellen frå Leira til Bjørke seg ei overrasking.
Under jorda i Fylsberget på Åkre dukka det opp ei stor jettegryte då dei fjerna lausmassa der forskjeringa skal vere.

Oppdatert med fleire opplysninger .
Link til Reguleringsplanen

Les heile

[28 kommentarar]

Ivar Svein Mo

16.04.2008

Rassikringa Bjørke -Leira kan starte.

Det vert meldt av NRK si nettside no i kveld at ei glad Cecilie Rørstad i Bjørke Grendalag, kan puste letta ut. I dag, Tysdag ettermiddag, har fylkespolitikarane vorte enige om at rassikringa av Bjørke-Viddal i Ørsta kan starte opp i år som planlagt..

Les heile

[1 kommentar]

Ivar Svein Mo

06.03.2008

Ny reguleringsplan Bjørke- Leira

3.gongs utlysing av reguleringsplan fylkesveg 41 Bjørke-Leira, rassikring – Høyring

Då det har kome fram nye opplysningar etter at planen låg ute til offentleg ettersyn i tida 9.juli til 20.august 2007, har Statens vegvesen i samarbeid med Ørsta kommune valt å utarbeide ein ny revidert reguleringsplan for fylkesveg 41, ny rassikker veg mellom Bjørke og Leira.
Kartet t.h. viser tunnelen gjennom Kamben.

Les heile

[2 kommentarar]

Cecilie Rørstad

14.11.2006

Rassikring Bjørke - Viddal med i budsjettet!

I fylkesdirektør Guttelvik sitt framlegg til budsjett og økonomiplan er det sett av til saman 100 mill. til rassikring på strekninga Bjørke - Viddal. Det er då stor sannsynlegheit for at det også er politisk semje om å løyve midlar til prosjektet. No gler me oss til å sjå Vegvesenet sine planar og satsar på oppstart våren 2007. Endeleg kan me bruke tid og krefter til det me har lyst å drive med på Bjørke!

Les heile

[1 kommentar]