Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Identitet" som stikkord

Per Urke

11.10.2008

OPE BREV TIL BYGDENE

Med dette sender eg eit OPE BREV til Grendalaga og til
Bygdemobiliseringa.

Dette vert gjort i forståing med Ivar Svein Mo og det
må forståast slik at Bygdemobiliseringa vil hjelpe til
med å drive fram saka.

Brevet må gjerne sjåast i samanheng med artiklane
"Om skilting, identitet og eigenverdi" og "Kva gjer vi no?"

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

10.10.2008

Kva gjer vi no ?

Det dummaste vi kan gjere er å stikke hovudet i sanden.

Vi vil gjerne gjere ein del for å synleggjere bygdene våre. Men det må vere nokon som fortel kven som gjer kva!

Har bygdemobiliseringa ei rolle eller er det Kulturvernlaget vi skal gå til?

Les heile

[5 kommentarar]