Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Hjørundfjordstien" som stikkord

Per Urke

12.11.2008

Naturvern og reprimander, utg. 2

Torsdag vedtok formannskapet i Ørsta at det skal utarbeidast ein samla plan over kva fossar og elvar som skal vernast eller byggast ut. Men før vedtak vart Tussa kritisert og det vart vist til Naturverforbundet som påstår at konsesjonsvilkåraer brotne.

Før endeleg vedtak, vil eg håpe at fleire enn Naturvernforbundet slepp til. Bygdene må få uttale seg og ein konklusjon må sjå til fleire sider.

Nye opplysningar får meg til å forlenge meldinga i ei utg. 2.

Les heile

[20 kommentarar]

Rune Sæbønes

01.03.2008

Den umoglege Hjørundfjordråsa...

Hjørundfjordstien, eller Hjørundfjordråsa som det bør heite, er etablert som eit omgrep. Lat oss ta dykk med på eit strekning som ikkje er nemnt enno, men som absolutt har sine kvalitetar: Strekninga Sæbøneset - Høydalen.

Les heile

[11 kommentarar]