Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Hjørundfjordportalen" som stikkord

Tor Eirik Trandal

01.01.2016

Godt nyttår frå Hjørundfjordportalen

Hjørundfjordportalen ynskjer alle eit godt nytt år!

Her er ei lita oppsummering av statistikkane for 2015 pluss litt informasjon om oppdateringar på portalen.

Bilete er lånt frå ein artikkel til Håvard Myklebust 10.aug 2008.

Les heile

Tor Eirik Trandal

10.11.2010

Omlegging av brukarregistreringa

Vi har no endra på krava for registrering. Det er ikkje lenger naudsynt å bekrefte kontoen via epost. Dette vil då seie at ein kan logge rett inn med dei opplysningane ein har gitt oss.

Les heile