Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Hjørundfjordheimen09" som stikkord

Hjørundfjordheimen Sæbø

18.09.2009

Heder for god innsats!

Det vart valgt nye vara og tillitsvalgte på møtet i fagforbundet på Hjørundfjordheimen.
Dei som "gjekk av", fekk blomster og heder for god innsats gjennom fleire år.

Les heile

Mari-Anne Bjørdal

23.06.2009

Sommarfest

I høve at "dokteren vår" skal over i pensjonistane si rekkje ynskjer me å invitere folket i heile Hjørundfjorden til sommarfest ved Hjørundfjordheimen fredag 26. juni kl. 17.00.

Les heile

Hjørundfjordheimen Sæbø

24.05.2009

Reiselysten måse!

På Hjørundfjordheimen har vi plenty måsar som ligg og rugar på torvtaka på trygdebustadane.
Men ein måse har vist høgare mål, han vil ut å reise , og har difor laga seg reir på eit biltak.

Les heile

[4 kommentarar]

Hjørundfjordheimen Sæbø

06.05.2009

Bakedamer med godt humør!

Sidan nyttår har vi på Hjørundfjordheimen hatt besøk ,ein gong i månaden, av blide driftige bakedamer.
Dei held til i fyrste etasje ,og sprer bakeglede og humør for alle som er tilstades.

Les heile

Hjørundfjordheimen Sæbø

31.03.2009

På "Heimen" førebur vi sommaren!

Ja no nermar vi oss sommaren , her er nokre glimt frå aktivitetar som vi hadde i fjor.
Her er eit bilde frå Rognestøylen, dei fleste av desse har nok setra før.
Her er litt av kvart frå ulike andre aktivitetar som vi kosar oss med i kvardagen på "Heimen".

Les heile

[4 kommentarar]