Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Hjørundfjord kyrkje" som stikkord

Regine Aklestad

03.03.2020

Årsmøte Hjørundfjord kyrkjelyd

Det vert årsmøte for Hjørundfjord kyrkjelyd søndag 22. mars kl. 12.30 (etter gudstenesta).

Årsmeldinga for Hjørundfjord kyrkjelyd er tilgjengeleg i kyrkja og på kyrkjekontoret.

Velkomen!

Les heile

Kristin Vatne

09.10.2018

Førsteklasses i Hjørundfjord kyrkje

Går du i første klasse? Likar du å lese, teikne, skrive og løyse oppgåver? Då har me ei fin gåve til deg! I kyrkja har me ein stor stabel med heilt nye oppgåvebøker som me har lyst å gi til alle førsteklassingar i Hjørundfjord komande søndag 14. oktober.

Les heile

Marie Austrheim Riise

04.04.2017

"Til alle tider" - Konsert i Hjørundfjord kyrkje komande søndag kl.19.

Førstkomande søndag, 09 april, inviterer Venche Leite, Marie Austrheim Riise og Leiv Arne Nydal til konsert i Hjørundfjord kyrkje. Konserten har fått navnet «Til alle tider» og har vore spelt i Ørsta kyrkje tidlegare i vinter. No gjentek dei tre musikarane suksessen og bur seg til ny konsert i Hjørundfjord kyrkje

Les heile

Regine Aklestad

17.07.2016

Sommaropen kyrkje

I sommar er Hjørundfjord kyrkje open tysdagar og fredagar kl. 18.00-20.00 (28. juni - 19. august). Velkomen innom!

Les heile

Ivar Svein Mo

05.06.2016

Familiegudsteneste på Kapteinskvia

Sidan det ikkje vart hjørundfjorddager i år, så har Hjørundfjord sokneråd laga litt eige arrangement, i den fine vårdagen, iform av utegudsteneste og konsert i kyrkja ikveld.

Les heile

Knut Hustad

05.02.2015

Den kristne gaukungen

ØRSTA PÅ SUNNMØRE: Opplysningsvesenets fond (OVF), som eig prestegardane over heile landet, tener store pengar på å leiga ut prestegardsgrunn. Samstundes som Ørsta kommune nyttar millionar på vedlikehald av kyrkjene, vil fondet ha 700.000 kroner i tomteleige for sentrumssjukeheimen...

Forfatter av artikkelen:: Jon Hustad, journalist i Dag og Tid

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

29.10.2013

100-års og 40-års jubileum i kyrkja

Dobbeltjubileum i Hjørundfjord kyrkje:

100 år med orgel i kyrkja og 40 år med Vestre-orgelet. Dette vert makert med gudsteneste og konsert søndag 17.november kl.11.00...

Les heile

Knut Hustad

31.01.2013

Gammalt alterbord?

Tidlegare sokneprest i Hjørundfjord, Ottar Berge, meiner det er liten tvil – det er eit altarbord som nærast blir brukt som trappehelle ved inngangspartiet til Hjørundfjord kyrkje på Sæbø...

Til høgre ser vi dagens sokneprest i Hjørundfjord kyrkje, Rolf Dyrhol, ved siden av det som truleg er eit gammalt alterbord.

Les heile

Kristin Vatne

17.12.2012

Advent i kyrkja for barnehageborn

Tolv kjekke born kom til Hjørundfjord kyrkje for å høyre litt om kvifor me feira jul. Her er nokre bilete frå denne dagen i kyrkja. Sjå fleire på www.iKyrkja.no

Les heile

Kari Stokke

01.06.2012

Treeiningssøndagen i Hjørundfjord kyrkje

Søndag 3. juni er søndagen under Hjørundfjorddagane. Denne søndagen er det gudsteneste for heile Ørsta i Hjørundfjord kyrkje.

Alle kyrkjevegar fører til Sæbø den dagen.

Under denne gudstenesta forrettar både Rolf Dyrhol og Matias Austrheim.

Les heile

Kristin Vatne

15.06.2011

Lys Vaken i Hjørundfjord kyrkje

Tolv kjekke gutar og jenter frå 5. og 6. klasse var med på Lys Vaken som er å overnatte i kyrkja. Det var i pinsehelga og er første gong det er overnatting på denne måten i Hjørundfjord kyrkje.

Les heile

Dagny Riise Heggestad

14.06.2011

Konsert med Ervingen blandakor

Laurdag 18. juni kl 18.00 vert det konsert med Ervingen blandakor i Hjørundfjord kyrkje. Koret har eit blanda repertoar denne kvelden med m.a. The Beatles, Billy Joel og Ivar Aasen.

I tillegg til korsong vert det soloinnslag med Børre Lødemel og Øyvind Lied.

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

19.03.2009

Sunnmøre Festivalkor med Nordisk – Baltisk minikonsert

Sunnmøre Festivalkor består av songarar frå 13 kommuner i Møre og Romsdal. Fire gongar i året har koret øvingshelgar og denne gongen er øvingshelga på Sæbø. Koret ynskjer då Søndag 29.mars kl.16.30 å halde ein minikonsert i Hjørundfjord si storkyrkje som mellom anna er kjend for sin gode akustikk.

Bilde t.h. Hjørundfjord kyrkje okt.08

Les heile

Ivar Svein Mo

05.08.2006

SKRUK konsert i Hj.kyrkje

Fredag den 4.august kl.21.30 var koret SKRUK med Per Oddvar Hildre som dirigent, på vitjing og heldt konsert i Hjørundfjord kyrkje, som var fullsett av besøkande frå fjern og nær. Her var folk frå Ålesunddistriktet, men mesteparten kom frå Ørsta Volda, tilsaman vel 300 personar

Les heile