Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Heimkome-helg" som stikkord

Per Urke

07.05.2009

URKE - HELG 2009

Hjørundfjord-dagane innleier sommaren, medan URKE - HELG 2009 avrundar sommaren to månader seinare: Laurdag 8. og søndag,9. august.

Dette 50 år gamle fotoet har vore vignett dei to første åra URKE-HELG har eksistert. Bygda, fjorden og fjella skal nok ein gong danne ramme for 2009-arrangementet.

Les heile

[1 kommentar]