Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Haustgjødsling" som stikkord

Hjørundfjordportalen Administrator

09.09.2009

Gjødsling hausten 09

Landbrukskontoret i Ørsta er den som er ansvarleg for landbruket og no når hausten er komen, er det tid for å tøme gjødselkjellarane og folk henvender seg til kontoret. I den forbindelse er det ein del spørsmål om spreiefristar og sidan det tidlegare har vore varierande praksis i kommuna er det litt usikkerheit ute og går, men i Ørsta kommune har politikarane fastsett frist til 15.september…

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

04.09.2008

Frist for spreiing av husdyrgjødsel 08

Mange husdyreigarar som er på e-postlista til Landbrukskontoret i Ørsta, har i desse dagar fått melding frå fagkonsulent Børild Skåra om fristen for å spreie husdyrgjødsel i Ørsta kommune. Den er i år sett til 15.september.
Bilete th. Etter ein grøderik sommar er det tid for å tøme gjødsellagera.Tryset i Bondalen 4.juli 08

Les heile