Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Gymsalar" som stikkord

Knut Hustad

19.12.2008

Åtte millionar til ny gymsal på Sæbø

Trass i at Krf v/varaordførar Paul Kristian Hovden under budsjetthandsaminga i kommunestyremøtet brukte mykje tid og krefter på å få redusert summen, vedtok Ørsta kommunestyre å løyve 8 millionar kroner til ny gymsal v/Sæbø skule...(På foto til høgre ser vi Steinar Nordang, leiar i utviklingsutvalet)

Les heile

[11 kommentarar]