Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Fleirbrukshall" som stikkord

Knut Hustad

19.12.2008

Åtte millionar til ny gymsal på Sæbø

Trass i at Krf v/varaordførar Paul Kristian Hovden under budsjetthandsaminga i kommunestyremøtet brukte mykje tid og krefter på å få redusert summen, vedtok Ørsta kommunestyre å løyve 8 millionar kroner til ny gymsal v/Sæbø skule...(På foto til høgre ser vi Steinar Nordang, leiar i utviklingsutvalet)

Les heile

[11 kommentarar]

Knut Hustad

29.11.2008

Kva meiner Sæbø IL?

Elevar har sagt klart ifrå, lærarar har sagt klart ifrå, Samarbeidsutvalet ved Sæbø skule har sagt klart ifrå og eit omframt årsmøte i Sæbø IL har sagt samrøystes ifrå - alle vil at ein ny gymsal på Sæbø må prioriterast framfor ein ny, stor fleirbrukshall i Ørsta. Kva gjer leiaren i Sæbø IL?

Les heile

[15 kommentarar]