Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Ferjekaia" som stikkord

Knut Hustad

25.03.2009

Omkamp om regulerinsplanen

Heile 60 personar har underteikna eit protestbrev til Ørsta kommune om plasseringa av ferjekaia på Sæbø, men svært mange har ikkje i det heile sett dette brevet, stadfestar Bjarne Hustadnes(arkivfoto t.h), ein av initiativtakarane til brevet...

Les heile

[38 kommentarar]

Ole Martin Myklebust

12.02.2009

Reviderte teikningar

Etter å ha sett gode innspel frå Per Stein her på Portalen tidlegare i veka og frå Bjarne i Møre Nytt i dag vart eg inspirert til å leggje inn nokre endringar i dei teikningane som eg tidlegare er lagd ut her på Portalen. Vi har og fått tilsendt eit nytt utkast frå Vegvesenet ift. ei alternativ plassering i Sandvika som eg har laga nokre illustrasjonar på.

Les heile

[19 kommentarar]