Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Fergekai" som stikkord

Stig Skarbø

16.08.2009

ord fra en "turist"

En båtturist sitt møte med Sæbø noen dager i juli. Stort sett bare skryt til bygda...

Les heile

Ole Martin Myklebust

25.01.2009

Kva skjer med fergekaia på Sæbø?

Kva skjer med fergekaia på Sæbø? Samtalane kring dette har igjen skote fart. Denne gong er det sjansen for at nokre millionar i statlege krisepakkepengar skal drype på Sæbø som har ført håpet om ei snarlig, og heilt nødvendig, utbetring av dagens fergekai litt nærare ein realitet.

Les heile

[8 kommentarar]

Rune Sæbønes

21.12.2006

Er dette "nye" Sæbø?

Sæbø sentrum skal fornyast. Det er eit av hovudmåla til bygdemobiliseringa. Korleis skal så sentrum sjå ut? Styringsgruppa for Hjørundfjorden bygdemobilisering sin visjon kan du lese om i denne saka.

Les heile

[9 kommentarar]