Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Elvarampa" som stikkord

Bodil Skare

16.09.2012

Vellukka turmarsj.

Trass i rikeleg med nedbør, var det god oppsluttning på turmarsjen langs elverampa.
Mange flotte premiar og gevinstar gjorde dagen enda betre for dei fleste.

Les heile

Hjørundfjord bygdemobilisering

19.09.2008

Elvarampa tursti - frå Hustadbru til Kvistad brua.

Laurdag 20.september kl.15.00 skal Hjørundfjord bygdemobilisering i lag med trimgruppa i Sæbø idrettslag ha ei høgtideleg opning av ”Elvarampa tursti” Det skal verte snorklipping, matservering og ein skikkeleg ”Rampemarsj”

Bilete th.: Desse damene opnar turstien på laurdag. Haldis Fiskå Mo, Bodil Skare, Irene Osvoll og Hilde Sæbønes

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

06.06.2008

Strikkeplassen(?)

Som kjent har Bondalen fått gangveg frå Sæbø til Kvistad. Og ikkje nok med det - no har "strikkedamene" gjort den første rasteplassen svært så vakker...

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

26.04.2008

Byggesteg to snart ferdig

Denne veke har maskinentreprenør Ronny Aamås rydda og planert toppen på elverampa frå Rise til Kvistadbrua. I dag var ein stor dugnadsgjeng på plass og fekk grusa den same strekninga. Dermed er det berre å ta turskorne på og teste den nye gangvegen...

Les heile

[5 kommentarar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

31.08.2007

Dugnad på elvarampa igjen.

I morgon laurdag 1.september kl.11.00 starter vi med dugnad langs elverampa i trinn 2, Rise-Kvistad bru.

Bilete til høgre er frå dugnaden i fjor på Rise.

Les heile

Knut Hustad

05.11.2006

Maskineigar Ronny Aamås

I dag avslutta maskineigar og maskinførar Ronny Aamås arbeidet med gangvegen på elverampa frå Hustadbrua til Rise. Han har utan tvil gjort eit svært godt arbeid.

Les heile

Knut Hustad

28.10.2006

Gangvegen på "Riserampa" vert grusa

Tidelgare har ein dugnadsgjeng rydda rampa frå Hustadbrua til Rise for skog og kratt. I dag vart fyrste del av rampa grusa. Dermed har vi fått ein fin gangveg. Til høgre ser vi Knut J. Riise(på traktoren) og Ansgar Kvistad i arbeid.

Les heile

[4 kommentarar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

10.09.2006

Velukka dugnad på rampa.

I går på laurdag 9.september arrangerte Bygdemobliseringa dugnad for å lage turveg lags elva frå Hustadbrua til Rise. Mange møtte opp, det vart registrert 22 frammøtte etter ei stund, og stemninga var av den aller beste....
(på bilete ser du Rise i 2003)

Les heile

[1 kommentar]