Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "EE-avfall" som stikkord

Øyvind Taklo

01.04.2018

Container for metall og EE-avfall

Tirsdag 3. april kjem det container for metall og EE-avfall. Containerane står ved branngarasja og grendahuset. Husk å ha respekt for kva som kan kastast, ikkje kast andre ting enn det som er meint!!

Les heile

Jon Arne Steinsvik

30.04.2007

Utsetting av containerar og rydding på bygdene

Reine og ryddige bygder er trivelege både for fastbuande og tilreisande. I dag ligg det mykje rot og skrot rundt om i natur- og kulturlandskapet. Kan hende du har noko å verte kvitt? Det vert no sett ut containerar, og dette er eit tilbud Retura Søre Sunnmøre har til bygdene i samarbeid med grendalaga.

Les heile

[4 kommentarar]