Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Bygdeutvikling" som stikkord

Sæbø Grendalag

10.03.2011

Årsmøte Sæbø Grendalag

Årsmøte tirsdag 29 mars 2011 kl. 2000 på Klubbhuset. Etter vanlege årsmøtesaker, håper vi at det kjem mange kreative forslag til korleis vi kan utvikle Sæbø sentrum spesielt/Buplikt,/ og Bygda generelt . Innkomne saker må være ihende styret før 21 mars. Hjertelig velkommne til alle.

Les heile

Per Atle Røe

05.10.2009

Bygdemobiliserarar på fylkessamling

Fylket inviterte til seminar den 25. og 26. september på Åndalsnes for dei 21 mobiliseringsprosjekt som er i gang i Møre og Romsdal. Omlag 40 deltakarar var på plass første dagen der deltakarane i fellesskap vurderte det "som hadde gått bra" og det mobiliseringane " ikkje hadde fått til".
Andre dagen var open med ymse bygdeutviklingstema og det var no kome til 40 nye deltakarar. Hjørundfjord var representert med underteikna.

Les heile

[1 kommentar]

Stig Skarbø

16.08.2009

ord fra en "turist"

En båtturist sitt møte med Sæbø noen dager i juli. Stort sett bare skryt til bygda...

Les heile

Per Urke

12.11.2008

Naturvern og reprimander, utg. 2

Torsdag vedtok formannskapet i Ørsta at det skal utarbeidast ein samla plan over kva fossar og elvar som skal vernast eller byggast ut. Men før vedtak vart Tussa kritisert og det vart vist til Naturverforbundet som påstår at konsesjonsvilkåraer brotne.

Før endeleg vedtak, vil eg håpe at fleire enn Naturvernforbundet slepp til. Bygdene må få uttale seg og ein konklusjon må sjå til fleire sider.

Nye opplysningar får meg til å forlenge meldinga i ei utg. 2.

Les heile

[20 kommentarar]