Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Bygdene: Øye og Norang" som stikkord

Per Urke

11.07.2008

Kva skal Øyelandet heite?

Kjært barn har mange namn! Du skal leite lenge, vil eg tru, før du finn ei bygd som har så mange ulike namn: Øye, Øyelandet, Norangdal og Norangsdal. Er det slik det vert slått fast her i portalen under fana "bygdene"?: "Øye er gardane Skylstad, Norangshol og Norang" (Etter Einar Arve Nordang).

Les heile

[7 kommentarar]