Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Bygdemob 09" som stikkord

Per Atle Røe

05.10.2009

Bygdemobiliserarar på fylkessamling

Fylket inviterte til seminar den 25. og 26. september på Åndalsnes for dei 21 mobiliseringsprosjekt som er i gang i Møre og Romsdal. Omlag 40 deltakarar var på plass første dagen der deltakarane i fellesskap vurderte det "som hadde gått bra" og det mobiliseringane " ikkje hadde fått til".
Andre dagen var open med ymse bygdeutviklingstema og det var no kome til 40 nye deltakarar. Hjørundfjord var representert med underteikna.

Les heile

[1 kommentar]

Ivar Svein Mo

05.10.2009

Eit historisk torvtak er på plass

Bakkestove på Åkre på Bjørke har no fått nytt torvtak med berre materialer frå naturen. 15 nemingar har vore i arbeid 4 dagar for å utføre arbeidet, og huset skal no brukast som eit skuleeksempel på korleis tradisjonen med never og torv har vorte utført oppgjennom tidene…
Bilde th.viser Den gamle røykstova.Bakkedalen og Russadalen i bakgrunnen.

Les heile

[6 kommentarar]

Ivar Svein Mo

20.09.2009

Kurs i taktekkjing med never og torv

Komande veke vert det halde kurs i never og torvtekkjing på Åkre på Bjørke.Og huset som skal få nytt og fagmessig pålagt torvtak, er den gamle freda røykstova i Bakketunet som er under restaurering av Riksantikvaren.
Bilde th. Åkre på Bjørke. Bakketunet til venstre

Les heile

Per Urke

10.08.2009

Åfalleringe - tradisjon i snopeform

Her er det som får oss velvaksne til å sikle. Smaksopplevingar frå gamle dagar dukkar opp.

Og då ungane fekk høyre at dette var softis frå sætra, var det alle som ville smake og alle likte dette ukjende snopet. I tillegg fekk vi flatbrød.

Les heile

[6 kommentarar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

26.07.2009

Sæbø og nedre Bondalen har fått eiga turistbrosjyre.

Tysdag i denne veka fekk Sæbø si eiga brosjyre frå Hjørundfjord bygdemobilisering. Tidlegare har HB laga ei bildebrosjyre som omfatta heile fjorden. Brosjyra er utdelt til alle som har med turisme å gjere og Torbjørn Slettedal som driv handel på Sæbø og campingplass var den fyrste som fekk den utdelt…

Les heile

Ivar Svein Mo

14.06.2009

Velkomen til bygda..

Dette seier Bondalen Helselag i lag med Hjørundfjord Bygdemobilisering til nye etablerarar. På fredag var leiaren Janneche Myklebust i helselaget i lag med Ivar Svein Mo frå Bygdemobiliseringa/ Hjørundfjordportalen og ynkste to nyetablerte familiar i Bondalen velkomne til bygda…

Les heile

[3 kommentarar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

31.03.2009

Ungdomskveld på Hellesylt

Ungdommar i Hjørundfjorden er invitert til Hellesylt måndag 6.april til ein felles ungdomskveld med ungdommar frå Hellesylt og Stranda. Aldersgrense 15-25 år.

Dette er eit Bygdemobiliseringsprosjekt ilag med Hellesylt og alt er gratis inkl. reise.

Er du interessert så ring 90203236/SMS/mosveise@tussa.com eller skriv kommentar for å melde deg på. Det vert buss til/frå Lekneset og båt heimatt.
Sjå program nedanfor.

Les heile

Knut Hustad

25.03.2009

Omkamp om regulerinsplanen

Heile 60 personar har underteikna eit protestbrev til Ørsta kommune om plasseringa av ferjekaia på Sæbø, men svært mange har ikkje i det heile sett dette brevet, stadfestar Bjarne Hustadnes(arkivfoto t.h), ein av initiativtakarane til brevet...

Les heile

[38 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

22.03.2009

PLASSERING AV FERGEKAIA PÅ SÆBØ.

Eg har fylgt med i diskusjonen på Hjørundfjordportalen om plassering av kaia, i utgangspunktet hadde eg ikkje tenkt å engasjere meg, heilt til no.

Etter mi meining må fergekaia leggast der den no er regulert, det vil seie i Sandvika.
Der er mange viktige grunnar for mitt syn.....

Bilde th. Fergekaia er innregulert ca.her bussen står og vert snudd ut frå land.

Les heile

[10 kommentarar]

Per Urke

24.03.2009

Bygg gondolheis til Saksa og djupvasskai på Urke

Det trengst eit krafttak for Hjørundfjord for å legge til rette for auka turisme. Å bygge gondolheis til Saksa og ei djupvasskai på Urke ville bli eit gigantsteg for å stimulere livskrafta for lokalsamfunna og regionen. Tiltaka er aktualisert gjennom diskusjonen om tunnel Velledalen - Urke - Viddal og vyer som formannskapet i Ørsta kommune nyleg drøfta.

Les heile

[33 kommentarar]

Roy Lillebø

17.03.2009

Sæbø grendalag

Grendalaget manglar 2 stk til styret. Har snakka med mange men det er ingen som kan tenkje seg å gå inn i styret.
Dersom det er nokon som kan tenkje seg å gå inn i grendalaget så kan Dykk ta kontakt med valnemda på mail:

saebogrendalag@yahoo.com

Vi må ha tilbakemelding før 21.03.09.
Skulle vi ikkje lykkast med dette så vil vi foreslå å leggje ned "grendalaget".

Mvh
Valnemda v/

Les heile

[5 kommentarar]

Ole Martin Myklebust

12.02.2009

Reviderte teikningar

Etter å ha sett gode innspel frå Per Stein her på Portalen tidlegare i veka og frå Bjarne i Møre Nytt i dag vart eg inspirert til å leggje inn nokre endringar i dei teikningane som eg tidlegare er lagd ut her på Portalen. Vi har og fått tilsendt eit nytt utkast frå Vegvesenet ift. ei alternativ plassering i Sandvika som eg har laga nokre illustrasjonar på.

Les heile

[19 kommentarar]

Ole Martin Myklebust

25.01.2009

Kva skjer med fergekaia på Sæbø?

Kva skjer med fergekaia på Sæbø? Samtalane kring dette har igjen skote fart. Denne gong er det sjansen for at nokre millionar i statlege krisepakkepengar skal drype på Sæbø som har ført håpet om ei snarlig, og heilt nødvendig, utbetring av dagens fergekai litt nærare ein realitet.

Les heile

[8 kommentarar]